Vil du bli pilot?

Vestlandsfly kan tilby utdanning til privatflygersertifikat på helikopter (Såkalt PPL-H) fra Bergen.

Utdanningen består av en teoridel og en praktisk del.

Luftfartsskolen AS gjennomfører teoridelen gjennom fjernundervisning, samt 18 timer klasseromsundervisning. Undervisningen foregår i Bergen.
Den praktiske flygingen utføres på våre helikoptre.

Ta kontakt så lager vi en fremdriftsplan sammen.

TEORIEN

Luftfartsskolen tilbyr den nødvendige teorien som trengs for å bli pilot og har  lang erfaring med teoriundervisning til flygerutdanning.

Flere av våre studenter har gjennomført teoridelen ved Helicentre Aviation i England.

Gyldighet på bestått teorieksamen er begrenset og studenten må bestå praktisk oppflyging til PPL-H innen 24 måneder.

PRAKTISK FLYGING

Vestlandets spesielle topografi med fjorder og fjell, med de utfordringene dette innebærer, gjør det til en fordel å ta opplæringen her.

Vi benytter 4-seters helikopter av typen Robinson R44 til skoleflyging. Vi har valgt R44 fordi det er den mest brukte maskinen til privatflyging etter endt utdanning.

Absolutt minimumskrav til PPL-H er 45 flytimer, men en elev bruker normalt mellom 55 til 85 flytimer.

Det anbefales jevn kontinuitet og helst innenfor en tidsramme på 6 måneder.

KRAV TIL PPL-H UTDANNING